Algemene voorwaarden - Bureau Rooskleurig
De website is momenteel in onderhoud.

Algemene voorwaarden

Bureau Rooskleurig sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Bureau Rooskleurig, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bureau Rooskleurig.

Bureau Rooskleurig respecteert de privacy van deelnemers en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

De ouder/verzorger dient tijdens een activiteit met alleen kind(eren) telefonisch bereikbaar
te zijn.

Bureau Rooskleurig is aangesloten en verzekerd bij Adiona. Een beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten.